Pakalpojumu sniedzēju saistības

 

Par visām saistībām pret klientu un valsti sakarā ar pakalpojuma izpildi nepastarpināti ir atbildīgs vienīgi speciālists, kurš uzņēmies sniegt pakalpojumu. Saistības pret klientu nosaka ar klientu noslēgts rakstisks vai mutvārdu līgums. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības prasīt no klienta skaidri un detalizēti izteikt vēlmes un konsekventi pie tām pieturēties visā pakalpojuma sniegšanas laikā, ja vien līgumā nav paredzēta iespēja ar rakstisku papildvienošanos vēlmes mainīt.