Klientu tiesības un pienākumi

 

Klientam ir tiesības slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju vai preces pārdevēju, paredzot darba apjomu, termiņu, apmaksas summu un apmaksas kārtību. Klienta pienākums ir skaidri un detalizīti izteikt savas vēlmes pirms pakalpojuma vai preces pasūtīšanas. Sanemot preci vai pakalpojumu, klientam ir pienākums nekavējoties pārbaudīt tā atbilstību līguma nosacījumiem, kā arī laikus veikt pakalpojuma vai preces apmaksu.

Interneta veikalā www.palmija.lv apskatāmo stādu vai preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.palmija.lv pa epastu: eveikals@palmija.lv.

 

 

Ar klientu tiesībām papildus var iepazīties te:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309


Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu
http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276&from=off


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
http://www.ptac.gov.lv/page/324