Lapas lietošanas noteikumi

 

Autortiesības

Jebkuru šajā mājas lapā esošo materiālu, pilnu vai daļēju, pārpublicēšana vai izplatīšana ir aizliegta, ja tā nav rakstiski saskaņota ar Palmija.lv koordinatoru. Nav atļauta tekstu vai attēlu izmantošana komerciālām vajadzībām vai arī vajadzībām, kas pārkāpj labo praksi. Personīgām vajadzībām Jūs varat apskatīt, pārlūkot un izdrukāt materiālus no mājas lapas.

 

Atruna

Palmija.lv negarantē, ka visa informācija mājas lapā vai lapās, caur kurām var nokļūt no palmija.lv lapas, ir pilnīga un patiesa. Ja mājas lapā informācija par produktu vai pakalpojumu atšķiras no klātienē sniegtās informācijas, par patieso jāuzskata klātienē sniegtā.

 

Materiālu iesniegšana

Iesniedzot jebkāda veida materiālus, piemēram, ar e-pastu vai caur mājas lapu, lietotājs piekrīt un apstiprina, ka viņam ir tiesības iesniegt šādus materiālus un ka Palmija.lv tos var izmantot bez jebkāda veida samaksas, kā arī, ka materiāls nav pretlikumīgs, nepārkāpj labo praksi un visādi citādi ir derīgs publicēšanai. Informācijas iesniedzējam arī jāpārliecinās, ka iesniedzamais materiāls nesatur vīrusus vai kādas citas kaitīgas vai neatļautas vienības. Palmija.lv nav atbildīga par jebkāda veida materiālu saturu, ko iesniedzis palmija.lv mājas lapas lietotājs. Palmija.lv administrators ir tiesīgs izņemt no savas mājas lapas jebkurus materiālus jebkurā laikā.

 

Privātuma aizsardzība

Palmija.lv informācijas apstrāde noris atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Palmija.lv neievāc personisku informāciju, ja vien persona pati to nav sniegusi, piemēram, rakstot atsauksmi. Mājas lapas uzlabošanai, kā arī statistikas datiem par mājas lapas apmeklētājiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, apmeklējuma biežums, ilgums, IP adrese, interneta provaideris.  Palmija.lv nav atbildīga par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no Palmija.lv mājas lapas.

 

Sīkdatnes (cookies)

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina mājas lapas plašākas iespējas. Sīkdatnes satur personiski neidentificējamu informāciju. Sīkdatnes nepiekļūst lietotāja informācijai cietajā diskā. Palmija.lv nesaglabā, kā arī nelasa informāciju, ko satur sīkdatnes. Lietotājs tehnoloģiski var uzstādīt atteikšanos no sīkdatnēm, taču tas var samazināt mājas lapas izmantošanas iespējas.

 

Tehniskā informācija

Mājas lapa darbojas ar visām izplatītākajām interneta pārlūkprogrammām: Firefox, Chrome, Opera un Internet Explorer. Lai vizuālie efekti atspoguļotos korekti, lūdzu, izvēlieties interneta pārlūkprogrammu, kura nodrošina CSS3 un HTML5 atbalstu. Mēs iesakām kā minimālo izšķirtspēju izvēlēties 1024x768.